Emil (Poland)

3

#EBERGLÜCKLICH-INTERNATIONAL

Dzięki ćwiczeniom sportowym czuję się lepiej “eberglücklich”
Sich beim Sport auspowern macht mich “eberglücklich”